Karolina Ligęza

Psycholog, psychodramatystka, psychoterapeutka systemowa w trakcie kształcenia. Z zamiłowania muzyk i aktorka. Fascynuje się człowiekiem w każdym wieku – w szczególności dziećmi i młodzieżą.

Dzięki połączeniu pasji do muzyki i teatru oraz kompetencji psychologicznych pracuje terapeutycznie także poprzez sztukę. Prowadzi indywidualną psychoterapię dzieci i młodzieży oraz psychoterapię rodzin, a także terapie grupowe. W swojej pracy wykorzystuje techniki poznawczo-behawioralne, psychodramę, muzykoterapię oraz czerpie z podejścia psychodynamiczno - systemowego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra Kondraciuk

Psycholog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia. Nieustannie prowadzi w sobie walkę pomiędzy uczuciami żywionymi do psychologii sportu i psychoterapii. Stara się je godzić, wykorzystując w pracy techniki poznawczo-behawioralne i podejście psychodynamiczno-systemowe.

Kładzie duży nacisk na zrozumienie w jakich systemach funkcjonuje człowiek i jak one na niego wpływają. Fascynuje ją praca indywidualna oraz grupowa z dziećmi i młodzieżą. Z zamiłowania śpiewa w chórach, podróżuje i eksperymentuje w kuchni. Uwielbia również czytać, słuchać i oglądać.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Emilia Kijowska

Psycholog, oligofrenopedagog, psychoterapeutka w trakcie kształcenia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w przedszkolach terapeutycznych, szkole podstawowej oraz przedszkolach samorządowych. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej oraz grupowej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami emocjonalnymi oraz zaburzeniami uwagi i koncentracji. Fascynuje ją systemowe rozumienie rodzin oraz psychosomatyka. Wolne chwile najchętniej spędza tańcząc, czytając lub podróżując.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Adam Ligęza

Psychoterapeuta wywodzący się z nurtu integratywnego. Pracuje z osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym, korzystając z technik ISTDP (intensywnej krótkoterminowej psychoterapii psychodynamicznej).

Jego pracę charakteryzuje duża aktywność zarówno terapeuty jak i pacjenta. Celem pracy terapeutycznej jest umożliwienie doświadczania własnych emocji co następnie przekłada się na ustąpienie objawów, głębsze zrozumienia siebie i możliwość przełożenia wniosków na własne życie. Intensywna praca na sesji, ciągłe monitorowanie sygnałów płynących z ciała pacjenta oraz pełne zaangażowanie pacjenta i terapeuty umożliwia wprowadzenie szybkiej i trwałej zmiany.

Regularnie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach (m.in. ISTDP, NVC, TSR, Lowen).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.