Psychoterapia dzieci i młodzieży

Terapia dzieci i młodzieży w zakresie:

  • zachowań impulsywnych, agresywnych, autoagresywnych
  • wycofania, izolacji, fobii szkolnej
  • natręctw, tików.
  • zaburzeń emocjonalnych
  • zaburzeń zachowania
  • depresji
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu

Konsultacje i diagnoza psychologiczna

  • Proces diagnozowania trwa ok. 3 konsultacji, ale ze względu na różnorodność trudności i zaburzeń może się wydłużyć.

Opiniowanie

  • Opinie o ogólnym funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym
  • Opinie o diagnozie konkretnych zaburzeń i wskazań do dalszej pracy